Stiftelsen Hållbara Hav  ska vara en samlande kraft för de viktigaste intressenterna som arbetar för Östersjön.

Vi är en stiftelse som skapar engagemang om Östersjöns framtid och informerar om all den forskning som sker så att kunskapen också blir till handling. Vårt motto är tydligt - Det går att rädda Östersjön.

En utgångspunkt för Stiftelsen Hållbara Hav är att samla intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och intresseorganisationer. Men för att göra skillnad måste vi också nå ut till allmänheten. Målet är att sätta ytterligare press på beslutsfattare, men också att påvisa vad varje enskild individ kan göra. Genom kunskap kommer engagemang och möjlighet att påverka och att göra egna aktiva val.

Stiftelsen ska vara en samlande kraft för de viktigaste intressenterna som arbetar för Östersjön.

Detta sker genom att:
  • Föra ut kunskapen om tillståndet i Östersjön
  • Informera om vad myndigheter och organisationer gör
  • Visa på vad som måste göras
  • Visa på vad du som individ kan göra
  • Belysa vad vi riskerar om inget görs
Vår viktigaste kunskapspartner är Stockholms universitet och vi arbetar med de främsta forskarna, vi samarbetar med miljödepartementet, statliga verk och myndigheter och skapar de viktiga nätverken med näringsliv och föreningsliv.

Baltic Sea Future - vision, innovation and leadership for a sustainable Baltic Sea region

Stiftelsen Hållbara Hav är initiativtagare och grundare av den internationella, tvärvetenskapliga och tvärsektoriella kongressen ”Baltic Sea Future”. Tillsammans med medgrundarna Stockholms stad, Stockholms universitet samt organisatören och arrangören Stockholmsmässan, bjuder vi in 1500 borgmästare från de nio länderna runt Östersjön, kommunernas ansvariga tjänstemän, forskare, näringsliv, myndigheter och NGOs till ett årligen återkommande två dagars arrangemang med tema Östersjön. Tillsammans kan vi nå FNs hållbarhetmål och Agenda2030, verka för en hållbar utvecklingen av Östersjöregionen och ett friskt hav. Tillsammans med dessa viktiga aktörer säkerställer vi att framtida generationer kan njuta och utnyttja vårt hav hållbart, samtidigt som vi möjliggör fortsatt tillväxt och en levande region med företag i absolut världsklass.

Baltic Sea Future hade premiär n 6-7 mars 2017, med invignings- och välkomsttal av Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria, följt av Finansborgarrådet Karin Wanngård (Stockholms Stad), Rektor Astrid Söderbergh-Widding (Stockholms universitet) och fd Miljöminister Lena Ek (rådgivare till Stiftelsen Hållbara Hav). Därefter följde två dagar med goda exempel från näringslivs, forskning, kommuner, NGOs och myndigheter i hela Östersjöregionen. 

Baltic Sea Future blev en succé och arrangeras åter 6-7 mars 2018. Läs mer på www.balticseafuture.org där ni även kan boka era biljetter.

Stiftelsen Hållbara Hav - Östersjöseminarium 2016

Årets HållbaraHavseminarium behandlade FN:s globala hållbarhetsmål med fokus på de mål som berör Östersjön.
Hela seminariet finns att se på SVT Forum
Del 1Del 2Del 3