Stiftelsen Hållbara Hav  ska vara en samlande kraft för de viktigaste intressenterna som arbetar för Östersjön.

Vi är en stiftelse som skapar engagemang om Östersjöns framtid och informerar om all den forskning som sker så att kunskapen också blir till handling. Vårt motto är tydligt - Det går att rädda Östersjön.

En utgångspunkt för Hållbara Hav är att samla intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och intresseorganisationer. Men för att göra skillnad måste vi också nå ut till allmänheten. Målet är att sätta ytterligare press på beslutsfattare, men också att påvisa vad varje enskild individ kan göra. Genom kunskap kommer engagemang och möjlighet att påverka och att göra egna aktiva val.

Stiftelsen ska vara en samlande kraft för de viktigaste intressenterna som arbetar för Östersjön.

Detta sker genom att:
  • Föra ut kunskapen om tillståndet i Östersjön
  • Informera om vad myndigheter och organisationer gör
  • Visa på vad som måste göras
  • Visa på vad du som individ kan göra
  • Belysa vad vi riskerar om inget görs
Vår viktigaste kunskapspartner är Stockholms Universitet och vi arbetar med de främsta forskarna, vi samarbetar med miljödepartementet, statliga verk och myndigheter och skapar de viktiga nätverken med näringsliv och föreningsliv.

Baltic Sea Future - vision, innovation and leadership for a sustainable Baltic sea region

Stiftelsen Hållbara hav är initiativtagare till ”Baltic Sea Future 2017”, tillsammans med Stockholms stad och Stockholms Universitet bjuder vi in 1500 borgmästare från de nio länderna runt Östersjön, kommunernas ansvariga tjänstemän, forskare och näringsliv till ett årligen återkommande två dagars arrangemang med tema Östersjön. Syftet är att hitta former för att snabba på utvecklingen mot ett friskare Östersjön. Arrangemanget genomförs för första gången den 6-7 mars 2017.
Invignings- och välkomsttal av Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria, följt av Finansborgarrådet Karin Wanngård, Stockholms stad, Rektor Astrid Söderbergh-Widding, Stockholms Universitet och fd Miljöminister Lena Ek.
www.balticseafuture.org

Stiftelsen Hållbara Hav - Östersjöseminarium 2016

Årets HållbaraHavseminarium behandlade FN:s globala hållbarhetsmål med fokus på de mål som berör Östersjön.
Hela seminariet finns att se på SVT Forum
Del 1Del 2Del 3