Baltic Sea Future 6-7 mars 2017

Stiftelsen Hållbara hav är initiativtagare till ”Baltic Sea Future 2017”, tillsammans med Stockholms stad och Stockholms Universitet bjuder vi in 1500 borgmästare från de nio länderna runt Östersjön, kommunernas ansvariga tjänstemän, forskare och näringsliv till ett årligen återkommande två dagars arrangemang med tema Östersjön. Syftet är att hitta former för att snabba på utvecklingen mot ett friskare Östersjön. Arrangemanget genomförs för första gången den 6-7 mars 2017.
Invignings- och välkomsttal av Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria, följt av Finansborgarrådet Karin Wanngård, Stockholms stad, Rektor Astrid Söderbergh-Widding, Stockholms Universitet och fd Miljöminister Lena Ek.
www.balticseafuture.org

6 jan 2017