Blogg1

Baltic Sea Future 6-7 mars 2017

6 jan 2017

Stiftelsen Hållbara hav är initiativtagare till ”Baltic Sea Future 2017”, tillsammans med Stockholms stad och Stockholms Universitet bjuder vi in 1500 borgmästare från de nio länderna runt Östersjön, kommunernas ansvariga tjänstemän, forskare och näringsliv till ett årligen återkommande två dagars arrangemang med tema Östersjön. Syftet är att hitta former för att snabba på utvecklingen mot ett friskare Östersjön. Arrangemanget genomförs för första gången den 6-7 mars 2017.
Invignings- och välkomsttal av Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria, följt av Finansborgarrådet Karin Wanngård, Stockholms stad, Rektor Astrid Söderbergh-Widding, Stockholms Universitet och fd Miljöminister Lena Ek.
www.balticseafuture.org

HållbaraHavseminariet 2016, del 1 på SVT Play

9 okt 2016

Årets HållbaraHavseminarium om FN:s globala hållbarhetsmål med fokus på de mål som berör Östersjön hölls i Briggen Tre Kronors och Hållbara Havs lokaler i Kolskjulet på Kastellholmen den 3 oktober 2016.

Här kan du se seminariet på SVT Play. Del 1
Kronprinsessan Victorias ankomst samt inledning av Göran Lindstedt, generalsekreterare för Stiftelsen Hållbara Hav och Tina Elfwing, chef för Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.
8 minuter: Isabella Lövin, inledningstalar
28 minuter: Johan Rockström, professor vid Stockholm Resilience Center
43 minuter: Emma Undeman, forskare vid Baltic Eye, Stockholms universitet om miljögifter i Östersjön.
58 minuter: Paneldiskussion

HållbaraHavserminariet 2016, del 2

9 okt 2016

Årets HållbaraHavseminarium om FN:s globala hållbarhetsmål med fokus på de mål som berör Östersjön hölls i Briggen Tre Kronors och Hållbara Havs lokaler i Kolskjulet på Kastellholmen den 3 oktober 2016.

Klicka här för att se del 2

Start: Annika Svanbäck, forskare, Baltic Eye. Växtnäringsflödena i Östesrsjön med fokus på jordbruket.
14 minuter: Paneldiskussion,


 

 

HållbaraHavsminariet 2016, del 3 på SVT Play

9 okt 2016

Årets HållbaraHavseminarium om FN:s globala hållbarhetsmål med fokus på de mål som berör Östersjön hölls i Briggen Tre Kronors och Hållbara Havs lokaler i Kolskjulet på Kastellholmen den 3 oktober 2016.

Skarv, säl och spigg. Seminarium arrangerat av Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Klicka här för att se del 3

Start: Ulf Bersgström, forskare Institutionen för akvatiska resurser och kustlaboratoriet SLU.
17 minuter: Paneldiskussion.
55 minuter: Sammanfattande tankar från åhörarna.
1 timme o 11 minuter: Sammanfattning av Göran Lindstedt, generalsikreterare Stiftelsen Hållbara Hav, Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum.