Don Manadsgivare

Stöd Stiftelsen Hållbara Hav med ett bidrag varje månad. 

Kontakta 

Göran Lindstedt
E-post: goran.lindstedt@stiftelsenhallbarahav.org
Tel: 070-425 15 15