Bli partner

Som partner till Hållbara Hav gör ditt företag en viktig insats för Östersjön. Samtidigt får ditt företag en plats i nätverket av forskare, näringsliv och organisationer som ingår i Hållbara Hav. Inom nätverket ger vi möjlighet att knyta kontakter och utveckla ditt företags profil inom miljöarbetet för Östersjön.

Partnerskap utformas efter varje enskilt företags profil och behov.

För mer information kontakta:

Göran Lindstedt
, Generalsekreterare
Stiftelsen Hållbara Hav/Sustainable Seas Foundation
c/o Novare
Blasieholmsgatan 4 b, 111 48 Stockholm
Tel: 070-425 15 15
E-post: goran.lindstedt@stiftelsenhallbarahav.org