Bli partner

Som partner till Stiftelsen Hållbara Hav gör ditt företag en viktig insats för Östersjön. Samtidigt får ditt företag en plats i nätverket av forskare, näringsliv och organisationer som ingår i Stiftelsen Hållbara Hav. Inom nätverket ger vi möjlighet att knyta kontakter och utveckla ditt företags profil inom miljöarbetet för Östersjön.

Partnerskap utformas efter varje enskilt företags profil och behov.

För mer information kontakta:

Marmar Nekoro
, Verksamhetsansvarig

Stiftelsen Hållbara Hav/Sustainable Seas Foundation

c/o Baltic Sea Future
Stockholmsmässan, SE- 125 80Stockholm
Tel: 073 - 707 85 31
E-post: marmar.nekoro@stiftelsenhallbarahav.org