Företagsgåva

Via ditt företag kan du låta kunder och anställda samla pengar till Stiftelsen Hållbara Hav och ge det som en företagsgåva.

För mer information kontakta:

Göran Lindstedt
, Generalsekreterare
Stiftelsen Hållbara Hav/Sustainable Seas Foundation
c/o Novare
Blasieholmsgatan 4 b, 111 48 Stockholm
Tel: 070-425 15 15
E-post: goran.lindstedt@stiftelsenhallbarahav.org