Företagsgåva

Via ditt företag kan du låta kunder och anställda samla pengar till Stiftelsen Hållbara Hav och ge det som en företagsgåva.

För mer information kontakta:

Marmar Nekoro, Verksamhetsansvarig

Stiftelsen Hållbara Hav/Sustainable Seas Foundation

c/o Baltic Sea Future
Stockholmsmässan, SE- 125 80Stockholm
Tel: 073 - 707 85 31
E-post: marmar.nekoro@stiftelsenhallbarahav.org