Vänföretag

Som "Vänföretag" till Stiftelsen Hållbara Hav kan ditt företag göra en viktig insats för Östersjön!

Bidraget för att bli vänföretag är från 20 000 kr.

Tillsammans med Stiftelsen Hållbara Hav kan "Vänföretaget" gå ut med information till anställda, kunder och samarbetspartners för att sprida kunskap om situationen i Östersjön och vad företagen såväl som privatpersoner kan göra för att vara med i arbetet.

Ditt företag får ett certifikat som visar er medverkan, nyhetsbrev, inbjudningar till event och seminarier samt rätt att länka till Stiftelsen Hållbara Havs hemsida.

 

För mer information kontakta:

Marmar Nekoro, Verksamhetsansvarig

Stiftelsen Hållbara Hav/Sustainable Seas Foundation

c/o Baltic Sea Future
Stockholmsmässan, SE- 125 80Stockholm
Tel: 073 - 707 85 31
E-post: marmar.nekoro@stiftelsenhallbarahav.org