HållbaraHavserminariet 2016, del 2

Årets HållbaraHavseminarium om FN:s globala hållbarhetsmål med fokus på de mål som berör Östersjön hölls i Briggen Tre Kronors och Hållbara Havs lokaler i Kolskjulet på Kastellholmen den 3 oktober 2016.

Klicka här för att se del 2

Start: Annika Svanbäck, forskare, Baltic Eye. Växtnäringsflödena i Östesrsjön med fokus på jordbruket.
14 minuter: Paneldiskussion,


 

 

9 okt 2016