HållbaraHavsminariet 2016, del 3 på SVT Play

Årets HållbaraHavseminarium om FN:s globala hållbarhetsmål med fokus på de mål som berör Östersjön hölls i Briggen Tre Kronors och Hållbara Havs lokaler i Kolskjulet på Kastellholmen den 3 oktober 2016.

Skarv, säl och spigg. Seminarium arrangerat av Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Klicka här för att se del 3

Start: Ulf Bersgström, forskare Institutionen för akvatiska resurser och kustlaboratoriet SLU.
17 minuter: Paneldiskussion.
55 minuter: Sammanfattande tankar från åhörarna.
1 timme o 11 minuter: Sammanfattning av Göran Lindstedt, generalsikreterare Stiftelsen Hållbara Hav, Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum.

 

9 okt 2016