Initiativet.kopia

Initiativet Hållbara Hav startades i september 2011 i närvaro av HKH kronprinsessan Victoria, gudmor till Tre Kronor af Stockholm.

Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Hållbara Hav vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är ambitionen att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag, fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen. Inom Initiativet Hållbara Hav planeras och genomförs aktiviteter och evenemang för att sätta fokus på Östersjöns situation.

Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Hållbara Hav samarbetar med miljöorganisationer, kommuner längs den svenska kusten och internationellt med länder runt Östersjön. Samtidigt pågår utvecklade samarbeten med en rad företag som i sitt varumärkesbyggande arbete engagerar sig i arbetet för Östersjön.

Samarbete sker med ett flertal olika ungdomsgrupperingar t.ex. olika skolor, Fryshusets projekt för ungdomar i utanförskap samt volontärer från Föreningen Briggen Tre Kronor.

Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på det årliga seminariet om Östersjön, i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria, i slutet av sommaren på Kastellholmen.

Läs mer om Initiativet Hållbara Hav