Kontakt

Adress
Stiftelsen Hållbara Hav
Marmar Nekoro, Verksamhetsansvarig
c/o Marmar Nekoro, Baltic Sea Future, Stockholmsmässan

125 80 Stockholm
E-post: marmar.nekoro@stiftelsenhallbarahav.org
Orgnr: 802479-7659