Om Kronprinsessan Victorias engagemang

/h-k-h-_kronprinsessan_victoria_3_foto_charles_hammarsten-lagupplost.jpgHKH Kronprinsessan Victoria har ett starkt och gediget intresse för miljö och hållbarhetsfrågor - och i synnerhet frågor som berör Östersjön

Redan vid lanseringen av Initiativet Hållbara Hav och i samband med Initiativet Hållbara Hav´s olika aktiviteter har Kronprinsessan Victoria varit en frekvent, engagerad och uppskattad deltagare.

HKH Kronprinsessan Victoria är beskyddare av Initiativet Hållbara Hav.

 

Foto: Charles Hammarsten

Intervju med Kronprinsessan Victoria i Hållbara Havs miljöutställning "Etta med kök"