Problemet

 

Östersjön är klassat som ett av världens mest förorenade innanhav och är i ett mycket bekymmersamt läge med omfattande läckage av övergödande ämnen som kväve och fosfor, kemikalier, läkemedel, plaster och andra främmande ämnen.
Symptomen är tydliga och kända, omfattande algblomning, ett kraftigt hotat fågelliv, syrefria bottnar och stora problem med fiskbestånden.
Arbetet för Östersjön är en av vår tids viktigaste frågor och helt avgörande för hela regionens utveckling. Det är miljoner människor som rörs, berörs och upprörs över tillståndet i Östersjön. Det är med andra ord inte enbart en miljöfråga utan snarare en övergripande samhällsfråga.

Östersjön är ett innanhav där salt vatten från Västerhavet blandas med sött vatten från floder och älvar. Det bräckta vattnets salthalt ligger mellan sötvattnets och havsvattnets och bara ett fåtal djurarter klarar att leva här. Vattenomsättningen är låg och det tar närmare 40 år att byta ut hela vattenvolymen. Därför är Östersjöns ekosystem extra känsligt.

/9402315835_17c5fc35b3_k.jpg

Människan är det stora problemet

Runt Östersjön delar 9 länder och 15 storstäder på en 8 000 km lång kuststräcka. Havsmiljön påverkas av närmare 85 miljoner människor. Tillsammans släpper vi dagligen ifrån oss stora mängder avfall och föroreningar i form av närsalter (kväve och fosfor), plaster, kemikalier, läkemedel, tungmetaller och annat som påverkar miljön. En stor del hamnar i Östersjön och med den låga vattenomsättningen blir gifterna kvar länge.

/kalju_seascapes_with_rocks.jpg

Situationen är kritisk

Samtidigt som människans miljöpåverkan ökar sker även stora förändringar i ekosystemet. Fiskbeståndet har påverkats kraftigt, algblomningarna är fler och havsbottnen dör av syrebrist. Flera djurarter minskar betydligt i antal och många har miljöskador i form av sår och missbildningar. Längs norrlandskusten har örnarna återigen börjat lägga rötägg och ejdern har nästan försvunnit från skärgården.

/7547873250_847285f992_k.jpg

Ekosystemet kan återhämta sig

Lyckligtvis har de flesta ekosystem förmågan att återhämta sig - men då måste miljöförstörelsen upphöra! Många olika åtgärder behöver genomföras, och det är bråttom, så det krävs att alla goda krafter samarbetar. Det går fortfarande att rädda Östersjön och dess unika ekosystem.