Program Hhsem 2016

Program för HållbaraHavseminarium i Kolskjulet den 3 oktober 2016

 

 

Inledning

9.00 – 9.10

Välkommen

Tina Elwing, föreståndare för

Östersjöcentrum

Göran Lindstedt, generalsekreterare
Stiftelsen Hållbara hav

9.10 – 9.40

SDG-målen – vad är det
och varför är det viktigt för oss?

SDG i ett Östersjösammanhang 
samt Baltic Health Index

Isabella Lövin, klimat- och biståndsminister - tillfrågad

Johan Rockström, professor och föreståndare
Stockholm Resilience Center vid
Stockholms universitet

Delmål 14.1: Till 2025 rebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i

synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

 

9.40 – 10.30

 

Idag renar man vatten på det man vet är farligt, men vad vet vi egentligen om riskkemikalier i marin miljö och hur gör vi för att minska dem?

Vad vet forskningen idag?

Emma Undeman, miljökemist, forskare vid Baltic Eye

Panelsamtal om hur akrer på olika nivåer kan bidra till målens uppfyllnad (35 min):

Kemikalieinspektionen

Anna Lövsén, Divisionschef,
vatten och avlopp, Tekniska
verken, Linköping

Therese Jacobson, chef miljögifter,
Naturskyddsföreningen

10.30 – 11.00

 

Fika

 

 

Delmål 14.1: Till 2025 rebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

 

 

 

11.00 – 11.50

Östersjön är kraftigt övergött. För mycket av både kväve och fosfor tillförs havet och jordbruket och avloppssektorn är de största källorna. Att minska tillförseln

Vad vet forskningen idag?

10 – 15 min

Annika Svanbäck, agronom, forskare vid Baltic Eye

 

Det handlar ytterst om att sluta kretsloppen – öka växtnäringsutnyttjandet. Detta är en konkretisering av cirkulär ekonomi.

 

Vad vet forskningen idag om växtnäringsflöden och källor?

Panelsamtal om hur akrer på olika nivåer kan bidra till målens uppfyllnad (35min):

Olof Johansson, avdelningschef växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket 

Regional rådgivning

Enskild lantbrukare

11.50 – 12.50

Lunch

Delmål 14.5: Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett llbart sättr att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtrder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

12.50 – 13.40

För att uppnå detta delmål är det viktigt att hela ekosystemet förvaltas. I dagsläget görs inte det och två bra exempel på detta är skarv och spigg.

Vad vet forskningen idag?

Ulf Bergström, forskare, Institutionen för akvatiska resurser och kustlaboratoriet, SLU

Panelsamtal om hur akrer på olika nivåer kan bidra till målens uppfyllnad (35min):

Havs- och vattenmyndigheten

Henrik C. Andersson,
länsfiskekonsulent,

Stockholm
Lokalt projekt

13.40 – 14.00

Avrundning