Stöd Stiftelsen Hållbara Hav så att arbetet för Östersjön kan utvecklas!

Östersjön är ett komplext problem som kräver att vi söker lösningar på flera olika plan, både internationellt, nationellt och individuellt.

Det finns mycket du kan göra som individ eller företag men vi måste också ta ett större grepp på ett övergripande plan. Här fyller Stiftelsen Hållbara Hav en viktig uppgift och du kan hjälpa oss genom att stödja oss ekonomiskt. 

Stiftelsen tar emot stöd från både privatpersoner och företag.

Klicka på knapparna till höger för att få mer information om hur du kan stödja Stiftelsen Hållbara Hav. 

I stort sett allt som vi inte tar hand om på rätt sätt hamnar så småningom i havet. Tvålen du duschar dig med; skurvattnet från städningen; mediciner; koldioxiden från din bil; fibrerna från dina kläder när du tvättar; utsläppen från vår matproduktion och skräp som vi avsiktligt eller oavsiktligt kastar i naturen, allt detta och mer därtill hamnar så småningom i havet. Det du gör för att minska din miljöbelastning har alltså direkt betydelse.

Här är några punkter som kan hjälpa dig att leva lite mer "Östersjövänligt".

1. PLAST

• Kasta ingen plast i naturen. Plasten nöts ner till mikroskopiska partiklar (mikroplast) som så småningom följer med vattnet ut i havet. Mikroplasten äts av djurplankton som i sin tur äts av fiskar och fåglar. Väl där är de inne i kretsloppet med svåröverskådliga konsekvenser.
• Vill du göra en extra insats? Ta en skräppåse med dig i skärgården och plocka upp det skräp som redan finns där.
• Lämna din uttjänta plastbåt till skrotning.

2. BÅTEN

• Måla inte båtbotten med giftiga färger – Tvätta, borsta eller använd andra metoder.
• Håll koll på när havstulpanen blommar i ditt område t.ex. via sms till nr 71120, skriv ”havstulpan start”.
• Om du använder bottenfärg se till att den är godkänd för Östersjön.
• Ta hand om avskrapad bottenfärg vid vårrustningen och lämna på en miljöstation. Tänk också på att skydda dig själv.

3. TOALETT

• Använd de nya toatömningsstationerna till sjöss.
• Har du fritidshus, se över det enskilda avloppet så att det inte går rakt ut i vattnet.

4. MAT

• Välj MSC-märkt fisk.
• Minska din köttkonsumtion.
• Kasta aldrig mat som går att äta. Läs mer på http://slangintematen.se.
• Välj gärna eko-märkt mat.

5. KEMIKALIER & LÄKEMEDEL

• Köp miljömärkta produkter.
• Se över vilka kemikalier du använder – Är alla verkligen nödvändiga?
• Lämna oanvända läkemedel till apoteket.
• Spola aldrig ner kemikalierester i avloppet. Lämna istället till en miljöstation.

6. KLÄDER

• Köp miljömärkta kläder – Finns det inte i butiken så fråga. Då förstår de att det finns en efterfrågan.
• Undvik syntetmaterial som kan släppa ifrån sig mikroplaster vid tvätt.
• Använd inte sköljmedel.
• Välj bort träningskläder märkta med ”anti-odour”, ”antimicrobial” eller liknande beteckningar.

7. KROPPSVÅRD

• Köp miljömärkta produkter.
• Smörj in dig med solkräm efter badet, inte precis före. Uvskyddande krämer har negativ inverkan på vattenlivet. Sola med måtta och använd kläder som skydd i första hand.
• Undvik hudvårdsprodukter som innehåller mikroplaster.

8. TEKNIK

• Satsa på solceller till båten.
• Använd propylenglykol, som är miljövänligare än vanlig glykol, vid motorkonservering.
• Byt din gamla tvåtaktare mot en modern miljövänligare motor.
• Välj smörjmedel med så liten miljöpåverkan som möjligt till din tvåtaktare, om du trots allt har en sådan.

Det här är allmänna tips om vad vi kan göra som privatpersoner i vårt dagliga liv för att underlätta för Östersjön. Vill du lära dig mer om något speciellt område rekommenderar vi Stockholm universitets sida www.havet.nu

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt arbete för Östersjön: www.stiftelsenhallbarahav.org/kontakt