Detta vill Stiftelsen Hållbara Hav

Vi vill försäkra oss om att Östersjön ska vara ett friskt och levande hav som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer.

Vi vill skapa en förståelse för Östersjöns situation och vad som måste göras för att rädda vårt vackra innanhav.

Vi vill lära unga och vuxna att uppskatta och vårda Östersjön så att vi kan genomföra de åtgärder som krävs för att Östersjön ska bli ett friskt och levande hav.

Vi vill påverka och uppmuntra beslutsfattare och företag att vidta rätt åtgärder för att rädda Östersjön.

Vi vill påverka politiska beslutsfattare att påskynda det regulatoriska och legislativa arbetet.